Facebook

15-10-2013
ბაციაშვილისგამარჯვებითდასრულდა!

ქალთა  გრან-პრისმესამეეტაპისწრაფჭადრაკში  ბათუმელიდიდოსტატისნინობაციაშვილისგამარჯვებითდასრულდა!

7-დან 5,5 ქულით  I  II  ადგილები  ბაციაშვილმადასაქართველოსნაკრებისწევრმალელა  ჯავახიშვილმა  გაინაწილეს, თუმცადამატებითი  მაჩვენებლებით  ბათუმელმამოჭადრაკემიპირველა.

5 ქულითმესამეადგილზემერიარაბიძეგავიდა.

3rd Women International Chess Tournament

Memorial of Krystyna Hołuj – Radzikowska

28.09-6.10.2013

faciashvili

ქართველინინობაციაშვილის (2419) გამარჯვებითდასრულდაპოლონეთისქალაქვროცლავშიგამართულისაერთაშორისოსაჭადრაკოტურნირი, რომელიცათმონაწილესშორისწრიულისისტემითწარიმართა.

ბაციაშვილმაბოლომე-9 ტურშითეთრიფიგურებითპოლონეთისნაკრებისლიდერიმონიკასოცკო (2444) დაამარცხადაკიდევერთიმასპინძელიიოანამაიდან-გაიევსკასდარად 6.5 ქულამოაგროვა, თუმცაკი, მეტოქესდამატებითიმაჩვენებლებითაჯობადამთავარიპრიზისმფლობელიგახდა.

საპრიზოსამეულშიშესვლამდეძალიანცოტადააკლდავროცლავისტურნირისკიდევერთქართველმონაწილესოფიკოგურამიშვილს (2431).

უკანასკნელტურშიიგითეთრებითევროპისექს-ჩემპიონეკატერინაატალიკს (თურქეთი, 2433) დაუზავდადა 5.0 ქულამოაგროვა. გურამიშვილიპოლონელკარინაშჩეპკოვსკა-ჰოროვსკას (2376), რომელიცმე-3 ადგილზეგავიდა, მხოლოდდამატებითიმაჩვენებლებითჩამორჩა.

ტექნიკურიშედეგები:

1.     ნინობაციაშვილი     (საქართველო;2419)   -  6,5 ქულა

2.     იოანამაიდან-გაჟევსკა(პოლონეთი; 2384)  - 6,5  ქულა

3.     კარინაშჩეპკოვსკა-ხოროვსკა(პოლონეთი; 2376)  - 5 ქულა

4.     სოფიკოგურამიშვილი(საქართველო; 2431)   - 5 ქულა

5.     ეკატერინაატალიკი(თურქეთი; 2433)  - 4,5 ქულა

6.    ლილიტმკრტჩიანი(სომხეთი; 2469)   - 4,5 ქულა

7.    მონიკასოჩკო       (პოლონეთი; 2444)   - 4  ქულა

8.    იოლანტაზავადსკა(პოლონეთი; 2377)  - 3,5 ქულა

9.    საბრინავეგაგუტიერესი(ესპანეთი; 2392)- 3,5 ქულა

10.  მარტამიხნა(გერმანია; 2385)   - 2 ქულა

ასპარეზობისოფიციალურივებგვერდი:

http://wgmradzikowska.pl/?lang=en

nino varshava

ყოველდღიურისპორტულიგაზეთი "ლელო"

ნინობაციაშვილმაკავალასტურნირზევაჟებშიმეექვსე, ქალებშიკიპირველიადგილიდაიკავა

11:11 14-08-2013

nino kavala

ქართველმადიდოსტატმანინობაციაშვილმადაუმარცხებლადდაასრულამოჭადრაკეთაკავალას (საბერძნეთი) საერთაშორისოტურნირი - ოთხიპარტიამოიგო, ხუთიყაიმითდაამთავრა, მოაგროვა 6,5 ქულადამე-6 ადგილიდაიკავა, თანრეიტინგი 13,8 პუნქტითგაიმდიდრა.

13
აგვისტოსბოლო, მე-9 ტურიუშეღავათოპაექრობაშიწარიმართა, ლიდერთა 11 პარტიიდანყველაშედეგიანიგამოდგა

ბაციაშვილმათეთრიფიგურებითთურქიდიდოსტატიბურკაფირატიდაამარცხა. ერთპიროვნულმალიდერმათამირნაბათიმ (ისრაელი) შავებითალექსანდრხარიტონოვთან (რუსეთი) წააგო, ვლადისლავნევედნიჩიმ (რუმინეთი) რაჯპარაანკითს (ინდოეთი) აჯობა, იოანისსტატოპულოსი (საბერძნეთი) - დიმიტრიოსმატსროვასილისი (საბერძნეთი) 0:1, სანტოშვიდითი (ინდოეთი) - ირინაბულმაგა (რუმინეთი) 1:0, იაირამაშვინი (ინდოეთი) - ათანასიოსმასტროვასილისი (საბერძნეთი) 0:1, დმიტრისვეტუშკინი (მოლდოვა) - ნიკოლაოსგალოპულოსი (საბერძნეთი) 1:0.

საბოლოოდ 6,5-6,5 ქულითდადამატებითიმაჩვენებლებითპირველი-მეშვიდეადგილებიასეთითანმიდევრობითგანაწილდა: ნაბათი, ვიდითი, ხარიტონოვი, . მასტროვასილისი, ნევედნიჩი, ბაციაშვილი, . მასტროვასილისი

საგულისხმოა, რომნინომქალებშიდაიკავაპირველიადგილი. 5,5 ქულითმე-2 ადგილიირინაბულმაგასხვდა, 5 ქულითმესამეიყოელენალევუშკინა (გერმანია), ამდენივექულით, მაგრამუარესიკოეფიციენტითქალებშიმეოთხეაინგაჭარხალაშვილი, რომელიცბოლოტურშიკრისტიანკეპკეს (გერმანია) დაუზავდა.

ჭადრაკი

ყოველდღიურისპორტულიგაზეთი "ლელო"

სალომემელიაევროპისვიცე-ჩემპიონია - პირველიმედალი 2001 წლისშემდეგ

10:44 05-08-2013

salome belgradi

ხუთიმოგებადაექვსიყაიმი - ასეთიშედეგითდაასრულაბელგრადშიმოჭადრაკექალთამე-14 ევროპისჩემპიონატიქართველმადიდოსტატმასალომემელიამდასამამულოჭადრაკისისტორიაშიახალიფურცელიჩაწერა: განვლილ 13 ჩემპიონატშიჩვენებურებსმხოლოდორიბრინჯაო (მაიაჩიბურდანიძე - 2000, ქეთევანარახამია - 2001) თუჰქონდათმოპოვებული, სალომემსერბეთისდედაქალაქშივერცხლისმედალიდაიმსახურადასაამისოდ 11 ტურში 539 სვლაგააკეთა

ჩემპიონატისყველაზეხანგრძლივიმარინასოჩკოსდამელიასპარტიააღმოჩნდაბოლოტურში

მართალია, ამდროისთვისჩემპიონისვინაობაცნობილიიყო, მაგრამპოლონელისადაქართველისპაექრობასუნდაგადაეწყვიტავერცხლისადაბრინჯაოსბედი

მხედრებისენდშპილშისოჩკოსზედმეტიპაიკიჰყავდა, მაგრამგამარჯვებისთვისესსაკმარისიარაღმოჩნდა, რადგანჩვენებური 150 სვლისგანმავლობაშიზუსტადიცავდათავს

საბოლოოდსალომემ 11 შესაძლებლიდან 8 ქულასმოუყარათავი, ანუიმდენივეს, რამდენსაცლილითმკრტიჩიანმა (სომხეთი), 2011 წლისევროპისჩემპიონმავიქტორიაჩმილიტემ (ლიტვა) მსოფლიოსდა 2004 წლისევროპისჩემპიონმაალექსანდრაკოსტენიუკმაბელახოტენაშვილმადამონიკასოჩკომ, მაგრამუკეთესიკოეფიციენტითსაქართველოს 2010 წლისჩემპიონმადაწლევანდელიეროვნულიჩემპიონატისბრინჯაოსპრიზიორმამეორეადგილიდაიკავა

საგულისხმოაისიც, რომმე-9 ტურშიჰოანგთანჩანგთანყაიმითდასრულებულიპარტიისშემდეგქართველმამოჭადრაკემვაჟთადიდოსტატისმე-2 ბალი (პირველიბალიორ-ნახევარიწლისწინათგიბრალტარისტურნირზემოიპოვა) შეასრულა, თანამჩემპიონატზერეიტინგი (2428) 25 პუნქტითგაიმდიდრა. ბოლოსდავძენთიმასაც, რომსალომელიაბათუმელია, გათხოვილიადაჯერჯერობითერთიშვილიჰყავს.

ბელგრადშიმე-3 ადგილისომეხმალილითმკრტიჩიანმადაიკავა, ხოლოკვარცხლბეკისუმაღლესსაფეხურზე 9 ქულითჰოანგთანჩანგი (უნგრეთი) ავიდა. იგიწარმოშობითვიეტნამელია

1980
წელსჰანოიშიდაიბადა. 1998 წელს 20-წლიანებშიმსოფლიოსჩემპიონიგახდა, ორიწლისშემდეგაზიისქალთაჩემპიონატიმოიგო

2005
წელსევროპისსაკლუბოჩემპიონატზეიტალიისგუნდისშემადგენლობაშიპირველდაფაზეოქროსმედალიდაიმსახურა. დააი, სერბეთისდედაქალაქშიმე-2 კონტინენტისჩემპიონობას (2006 წლიდანააუნგრეთისმოქალაქე, თორემ 23 წელიწადია, მშობლებთანერთადბუდაპეშტშიცხოვრობს) გამოჰკრახელი - შეუფერხებლადგანვლოთერთმეტიტური

როგორცპრესისთვისმიცემულინტერვიუშიგანაცხადა, ახლამისიოცნებამსოფლიოსჩემპიონობაა.

როგორცზემოთაღვნიშნეთ, ბელახოტენაშვილმაც 8 ქულამოაგროვა, თუმცადამატებითიმაჩვენებლებითმხოლოდმე-6 ადგილიერგო

შესანიშნავადითამაშა 19 წლისმერიარაბიძემ. მისაქტივშია 11 შესაძლებლიდან 7,5 ქულადაჩემპიონატისმონაწილეთაგანმეორე (პირველიიყოუკრაინელიოლენამარტინკოვა - 64,2) სარეიტინგომონაგარი - 46,7 პუნქტი

ცოტამეტიგამოცდილებარომჰქონოდა, ბოლოტურშიორგზისევროპისჩემპიონტატიანაკოსინცევასთანმიღებულიპოზიციურიუპირატესობისრეალიზებასშეძლებდადაბრინჯაოსმედალსაცმოიპოვებდა. მერიმკი 7,5 ქულითსაპატიომე-9 ადგილიდაიკავა.


ახლაკიჩვენებურთასაბოლოომონაგარზე: 2. სალომემელია - 8 ქულა (სარეიტინგო 25,5 პუნქტი), 6. ბელახოტენაშვილი - 8 (5,2), 9. მერიარაბიძე - 7,5 (46,7), 17. ლელაჯავახიშვილი - 7,5 (-2,1), 26. ნანაძაგნიძე - 7 (-13,2), 35. ნინოხურციძე - 6,5 (-1,3), 50. ნინობაციაშვილი - 6,5 (-7,2), 54. მაკაფურცელაძე - 6 (19,2), 55. მაიალომინეიშვილი - 6 (10,5), 68. მირანდამიქაძე - 6 (-14,9), 70. სოფიონიკოლაძე - 6 (10,6), 79. სოფიოგვეტაძე - 5,5 (-9,9), 122. ანაგავაშელი - 4,5 (-15,9), 129. მადონაბოკუჩავა - 4,5 (-14,7).