Facebook

ჭადრაკი

ყოველდღიურისპორტულიგაზეთი "ლელო"

სალომემელიაევროპისვიცე-ჩემპიონია - პირველიმედალი 2001 წლისშემდეგ

10:44 05-08-2013

salome belgradi

ხუთიმოგებადაექვსიყაიმი - ასეთიშედეგითდაასრულაბელგრადშიმოჭადრაკექალთამე-14 ევროპისჩემპიონატიქართველმადიდოსტატმასალომემელიამდასამამულოჭადრაკისისტორიაშიახალიფურცელიჩაწერა: განვლილ 13 ჩემპიონატშიჩვენებურებსმხოლოდორიბრინჯაო (მაიაჩიბურდანიძე - 2000, ქეთევანარახამია - 2001) თუჰქონდათმოპოვებული, სალომემსერბეთისდედაქალაქშივერცხლისმედალიდაიმსახურადასაამისოდ 11 ტურში 539 სვლაგააკეთა

ჩემპიონატისყველაზეხანგრძლივიმარინასოჩკოსდამელიასპარტიააღმოჩნდაბოლოტურში

მართალია, ამდროისთვისჩემპიონისვინაობაცნობილიიყო, მაგრამპოლონელისადაქართველისპაექრობასუნდაგადაეწყვიტავერცხლისადაბრინჯაოსბედი

მხედრებისენდშპილშისოჩკოსზედმეტიპაიკიჰყავდა, მაგრამგამარჯვებისთვისესსაკმარისიარაღმოჩნდა, რადგანჩვენებური 150 სვლისგანმავლობაშიზუსტადიცავდათავს

საბოლოოდსალომემ 11 შესაძლებლიდან 8 ქულასმოუყარათავი, ანუიმდენივეს, რამდენსაცლილითმკრტიჩიანმა (სომხეთი), 2011 წლისევროპისჩემპიონმავიქტორიაჩმილიტემ (ლიტვა) მსოფლიოსდა 2004 წლისევროპისჩემპიონმაალექსანდრაკოსტენიუკმაბელახოტენაშვილმადამონიკასოჩკომ, მაგრამუკეთესიკოეფიციენტითსაქართველოს 2010 წლისჩემპიონმადაწლევანდელიეროვნულიჩემპიონატისბრინჯაოსპრიზიორმამეორეადგილიდაიკავა

საგულისხმოაისიც, რომმე-9 ტურშიჰოანგთანჩანგთანყაიმითდასრულებულიპარტიისშემდეგქართველმამოჭადრაკემვაჟთადიდოსტატისმე-2 ბალი (პირველიბალიორ-ნახევარიწლისწინათგიბრალტარისტურნირზემოიპოვა) შეასრულა, თანამჩემპიონატზერეიტინგი (2428) 25 პუნქტითგაიმდიდრა. ბოლოსდავძენთიმასაც, რომსალომელიაბათუმელია, გათხოვილიადაჯერჯერობითერთიშვილიჰყავს.

ბელგრადშიმე-3 ადგილისომეხმალილითმკრტიჩიანმადაიკავა, ხოლოკვარცხლბეკისუმაღლესსაფეხურზე 9 ქულითჰოანგთანჩანგი (უნგრეთი) ავიდა. იგიწარმოშობითვიეტნამელია

1980
წელსჰანოიშიდაიბადა. 1998 წელს 20-წლიანებშიმსოფლიოსჩემპიონიგახდა, ორიწლისშემდეგაზიისქალთაჩემპიონატიმოიგო

2005
წელსევროპისსაკლუბოჩემპიონატზეიტალიისგუნდისშემადგენლობაშიპირველდაფაზეოქროსმედალიდაიმსახურა. დააი, სერბეთისდედაქალაქშიმე-2 კონტინენტისჩემპიონობას (2006 წლიდანააუნგრეთისმოქალაქე, თორემ 23 წელიწადია, მშობლებთანერთადბუდაპეშტშიცხოვრობს) გამოჰკრახელი - შეუფერხებლადგანვლოთერთმეტიტური

როგორცპრესისთვისმიცემულინტერვიუშიგანაცხადა, ახლამისიოცნებამსოფლიოსჩემპიონობაა.

როგორცზემოთაღვნიშნეთ, ბელახოტენაშვილმაც 8 ქულამოაგროვა, თუმცადამატებითიმაჩვენებლებითმხოლოდმე-6 ადგილიერგო

შესანიშნავადითამაშა 19 წლისმერიარაბიძემ. მისაქტივშია 11 შესაძლებლიდან 7,5 ქულადაჩემპიონატისმონაწილეთაგანმეორე (პირველიიყოუკრაინელიოლენამარტინკოვა - 64,2) სარეიტინგომონაგარი - 46,7 პუნქტი

ცოტამეტიგამოცდილებარომჰქონოდა, ბოლოტურშიორგზისევროპისჩემპიონტატიანაკოსინცევასთანმიღებულიპოზიციურიუპირატესობისრეალიზებასშეძლებდადაბრინჯაოსმედალსაცმოიპოვებდა. მერიმკი 7,5 ქულითსაპატიომე-9 ადგილიდაიკავა.


ახლაკიჩვენებურთასაბოლოომონაგარზე: 2. სალომემელია - 8 ქულა (სარეიტინგო 25,5 პუნქტი), 6. ბელახოტენაშვილი - 8 (5,2), 9. მერიარაბიძე - 7,5 (46,7), 17. ლელაჯავახიშვილი - 7,5 (-2,1), 26. ნანაძაგნიძე - 7 (-13,2), 35. ნინოხურციძე - 6,5 (-1,3), 50. ნინობაციაშვილი - 6,5 (-7,2), 54. მაკაფურცელაძე - 6 (19,2), 55. მაიალომინეიშვილი - 6 (10,5), 68. მირანდამიქაძე - 6 (-14,9), 70. სოფიონიკოლაძე - 6 (10,6), 79. სოფიოგვეტაძე - 5,5 (-9,9), 122. ანაგავაშელი - 4,5 (-15,9), 129. მადონაბოკუჩავა - 4,5 (-14,7).

ჭადრაკი

ყოველდღიურისპორტულიგაზეთი "ლელო"

გაიოზნიგალიძემოჭადრაკევაჟთა 72-ეროვნულიჩემპიონატისგამარჯვებულია

13:46 24-06-2013

nigalidze liga

თბილისისჭადრაკისსასახლეში 23 ივნისსდამთავრდამოჭადრაკევაჟთა 72-ეროვნულიჩემპიონატი, რომელშიცწრიულისისტემითსხვადასხვაკუთხის 12 წარმომადგენელიიბრძოდასაპრიზოადგილებისთვის

შესანიშნავადითამაშაბათუმელმასაერთაშორისოოსტატმაგაიოზნიგალიძემ, რომელმაც 8 პარტიამოიგო, ორიყაიმითდაასრულა, ერთიწააგოდა 11 შესაძლებლიდან 9 ქულითჩემპიონობამოიპოვა

23
ივნისსბოლოტურშიიგიგიგაყუფარაძესდაუზავდა. ასევეყაიმითდამთავრდადანარჩენი 5 შეხვედრა: ფრიდონყალაგაშვილი - დავითლომსაძე, დავითჯოჯუა - მერაბგაგუნაშვილი, დავითმაღალაშვილი - დავითზარქუა, კონსტანტინეშანავა - ლევანფანცულაია, მიხეილმჭედლიშვილი - ლუკაპაიჭაძე.

ამდენად, 72-ეროვნულჩემპიონატშიადგილებიასეგანაწილდა: გაიოზნიგალიძე - 9, ლუკაპაიჭაძე - 8, დავითჯოჯუა - 7,5, კონსტანტინეშანავა - 7, გიაყუფარაძე - 6,5, მიხეილმჭედლიშვილი - 6,5, მერაბგაგუნაშვილი - 6,5, ლევანფანცულაია - 5,5, დავითმაღალაშვილი - 4, დავითლომსაძე - 3, დავითზარქუა - 2, ფრიდონყალაგაშვილი - 0,5 ქულა.

გაზეთი " ა ჭ ა რ ა "   (N141)

 Image 2                                                                                                                                                                                                         მანანა ძიძიშვილი